Zdrowie psychiczne

Zdenerwowanie, rozdrażnienie, objawy depresji – oto najczęściej podawane przez Polaków objawy złego samopoczucia. Według sondażu CBOS „Zdrowie psychiczne Polaków” boimy się bezrobocia, nadużywamy alkohol, narkotyki inne środki psychoaktywne, przytłacza nas niepewność jutra i zbyt szybkie tempo życia. W efekcie popadamy w niebezpieczne dla zdrowia i życia uzależnienia (organiczne i behawioralne), angażujemy się niebezpieczne zachowania seksualne (chemsex), chorujemy na depresję, mamy problemy z utrzymaniem bliskich relacji i wchodzeniem w nowe związki.


Pracujemy z pacjentami cierpiącymi na:

  • uzależnienie od chemseksu, aplikacji randkowych, narkotyków, alkoholu
  • depresję
  • zaburzenia osobowości
  • wypalenie zawodowe i egzystencjonalne
 

Wizyta u psychoterapeuty

150 zł  • psychoterapia (indywidualna lub grupowa) – proces polegający na przepracowaniu problemów i trudności pacjenta
  • psychoterapia podtrzymująca –oferowana dla pacjentów, którzy skorzystali w poprzednim leczeniu z psychoterapii, ale w związku z utrzymującymi się jeszcze trudnościami lub i symptomami wymagają profesjonalnego wsparcia, aby móc wprowadzić w życie i utrzymać korzyści wyniesione z leczenia.

Zarezerwuj

Wizyta u psychologa

konsultacje i stałe terapie psychologiczne, testy psychologiczne

150 zł  • terapia psychologiczna – to specjalistyczne świadczenie zdrowotne udzielane przez psychologa choremu i/lub jego rodzinie (partnerowi, opiekunowi). Celem terapii psychologicznej jest osiągnięcie przez pacjenta optymalnego poziomu funkcjonowania.
  • psychologiczna interwencja kryzysowa – polega na profesjonalnej natychmiastowej pomocy w stanie ostrego kryzysu.
  • konsultacja psychologiczna – wstępna wizyta psychologiczna, podczas której określone zostają podstawowe problemy pacjenta i omówiona forma pomocy podczas kolejnych spotkań z psychologiem lub/i psychoterapeutą.

Zarezerwuj